Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin / PROFORBIOMED» – αρ. διακ. 15/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» – αρ. πρόσκλησης 14/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Σωληνωτού ηλεκτρικού κλίβανου με σύστημα ελέγχου, τροφοδοσίας και παρακολούθησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου» – Αρ. πρόσκλησης 13/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ» – Αρ. πρόσκλησης 12-2014

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση