Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020 για τον τομέα «Νεολαία»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
03/06/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (μεικτό ποσό ανά αίτηση): 80€ - 100€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση