Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας του έργου «Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin / PROFORBIOMED»- Αρ. Διακ. 15/2014

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 14/2014

Epilogi Eksoterikou Synergati_14_2014_2

Ενημέρωση για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π «Μακεδονία-Θράκη» – αρ. διακ. 03/2014

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 12/2014

Epilogi eksoterikou Synergati 12-2014

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 13/2014

Epilogi Eksoterikou Synergati_13_2014Epilogi Eksoterikou Synergati_13_2014

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 11/2014

Epilogi eksoterikou Synergati 11-2014

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση