Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ” – Αρ. Πρόσκλησης 23/2014

Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής Ερευνών 2014 – αρ. διακ. 22/2014

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοιπού Περιφερειακού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ» – αρ. διακ. 21/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ & ΤΕ ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (Αρ. Πρόσκλησης 20/2014)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» – Αρ. Πρόσκλησης 19/2014

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση