Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή στο πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου» – Αρ. Πρόσκλησης 02/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός με αντικείμενο την Προμήθεια Εξοπλισμού (Δύο (2) ηλεκτρικοί κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας με κοινό σύστημα στήριξης) στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (NOx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου» – αρ. διακ. 01/2015

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση