Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/10/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/01/2015
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ - ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
14,7 δισ. ευρώ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση