Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2016

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/06/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/06/2015
Πρόγραμμα
Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2016
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
Αρμόδιος Φορέας
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000 ανά πρόταση

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση