Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/09/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
25/08/2015
Πρόγραμμα
LIFE PROGRAMME
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION – ENVIROMENT LIFE PROGRAMME
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
240.811.337€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση