Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου – «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» – αρ. πρόσκλησης 20-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» – αρ. πρόσκλησης 19-2015

Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού” – αρ. διακ. 18/2015

Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού” – αρ. διακ. 17/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» – αρ. πρόσκλησης 16-2015

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση