Ανακοινώσεις

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» – Αφορά το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και τα μαθήματα Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων και Τεχνολογία Αεριοστροβίλων

Ορθή επανάληψη – αφορά μάθημα με τίτλο «Τεχνολογία Αεριοστροβίλων» με κωδικό 385

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» – Αφορά το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και τα μαθήματα Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων και Τεχνολογία Αεριοστροβίλων

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» -αφορά το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάθημα «Μέθοδοι Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής», Αρ. Πρόσκλησης 17/2016

264_6.2.δ_Έγκριση πίνακα κατάταξης_ΠΤΔΕ_17 signed

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» – αφορά Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μάθημα «Φιλοσοφία και Τέχνη στον 20ο αιώνα» – Αρ. Πρόσκλησης 17/2016

264_6.2.β_Έγκριση πίνακα κατάταξης_ΤΕΕΤ_17 signed

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» – Αφορά το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Μάθημα «Υπολογιστική Νέφους», Αρ. Πρόσκλησης 17/2016

264_6.2.α_Έγκριση πίνακα κατάταξης_ΤΜΠΤ_17 signed

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αρ. Πρόσκλησης 10/2016 – αφορά το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Μάθημα Εκπαιδευτική Ρομποτική

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αρ. Πρόσκλησης 17/2016 – αφορά το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη – Αρ. πρόσκλησης 16/2016

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση