Προκηρύξεις

Αρ. 17/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση – υποστήριξη διαπεριφερειακών εκδηλώσεων – Έργο Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους

Αρ. 16/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού

Αρ. 15/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων Φυσικών Επιστημών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. πρόσκλησης 14/2017

Υποβολή αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rc.uowm.gr/?page_id=3509

Αρ. 13/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια ενός Η/Υ

Αρ. 11/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και εκπαιδευτικών πακέτων

Αρ. 10/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια συγγραμμάτων

Αρ. Πρόσκλησης 09/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

08/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (toner & γραφική ύλη) – Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Αρ. 07/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Εκτύπωση Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου “Μαθηματικός Χώρος Εργασίας”

Αρ.06/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο το σχεδιασμό και την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού

Αρ. Διακ. 05/2017 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SPSS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ»

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση