Ανακοινώσεις

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 09/2017, Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 08/2017 Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (toner & γραφική ύλη)

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 18/2017 – Διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 03/2017, Προμήθεια αναλωσίμων 3d printer

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 06/2017, Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 07/2017, Εκτύπωση Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου “Μαθηματικός Χώρος Εργασίας”

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 04/2017, Προμήθεια φορητών Η/Υ

Αρ.18/2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση