Προκηρύξεις

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 09/2017, Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 08/2017 Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (toner & γραφική ύλη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑ ΒΙΟΥ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», αρ. πρόσκλησης 20/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού – αρ. πρόσκλησης 19/2017 -αρ. πρωτοκ. 7873/2017

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 03/2017, Προμήθεια αναλωσίμων 3d printer

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 06/2017, Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 07/2017, Εκτύπωση Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου “Μαθηματικός Χώρος Εργασίας”

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 04/2017, Προμήθεια φορητών Η/Υ

Πρόσκληση επιλογής φοιτητών στο πλαίσιο του έργου Skills+

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση