Ανακοινώσεις

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τη διεύρυνση γνώσεων ΤΠΕ στις ΜΜΕ Σύνταξη εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)»- τήρηση αρχείου και αναρτήσεις στο σύστημα IOLF – αρ. πρόσκληση 22/2017

Επικύρωση πίνακα κατάταξης μαθήματος με τίτλο «Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση» – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» (μετά από παραίτηση του 1ου) – αρ. πρόσκλησης 14/2017

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – αρ. πρόσκλησης 26/2017

Αποτελέσματα αξιολόγησης (αρ. πρόσκλησης 21/2017) – Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» – Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μάθημα Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση