Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο σύμβασης την Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις ”Επιστήμες της Αγωγής” 2017-2019»- αρ. πρόσκλησης 03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. πρόσκλησης 02/2018

Υποβολή αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rc.uowm.gr/?page_id=3953

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο σύμβασης την υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ και υποδομών ΤΠΕ της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα – αρ. πρόσκλησης 01/2018

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “Εκπόνηση Ενεργειακών Αναφορών Παρακολούθησης” αρ. πρόσκλησης 31/2017

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση