Ανακοινώσεις

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων και διπλωματικών εργασιών καθώς και η επιλογή και αγορά εξοπλισμού και αναλώσιμων για τα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – αρ. πρόσκλησης 05/2018

Επιλογή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» – αφορά μάθημα με τίτλο «Ιστορία και Θεωρία της Κινούμενης Εικόνας ΙΙ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ)– (αρ. πρόσκλησης 02/2018), επιλογή μετά από ένσταση και παραίτηση

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Υποστήριξη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. πρόσκλησης 09/2018

Επιλογή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» – αφορά μάθημα με τίτλο «Ιστορία και Θεωρία της Κινούμενης Εικόνας ΙΙ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ)– (αρ. πρόσκλησης 02/2018), διόρθωση πίνακα αποτελεσμάτων μετά από υποβολή ένστασης

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση