Ανακοινώσεις

Απόφαση Σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” – αρ. πρόσκλησης 21/2018

Επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου CLIMATREE – Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των δεντρωδών καλλιεργιώνκαι στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου» -αρ. πρόσκλησης 17/2018

Επιλογή ερευνητή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SPEAR: Secure and PrivatE smArt gRid» – αρ. Πρόσκλησης 19/2018

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση