Ανακοινώσεις

2nd Info Day/ Partner Search Forum for the 2nd Call for Project Proposals

The Managing Authority (MA) of ETC Programmes and the Joint Secretariat of the Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Republic of North Macedonia 2014-2020” are...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση