Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, πρώτο ανάμεσα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής:  τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

Ειδικότερα:

Στόχος Πρόγραμμα
1. Smarter Europe • Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

• Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

• Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»

• 13 Περιφερειακά Προγράμματα

2. Greener Europe • Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

• Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»

• Πρόγραμμα «Μεταφορές»

• 13 Περιφερειακά Προγράμματα

• Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

3. Connected Europe • Πρόγραμμα «Μεταφορές»

• 13 Περιφερειακά Προγράμματα

4. Social Europe • Πρόγραμμα « Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»

• Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα »

• Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

• 13 Περιφερειακά Προγράμματα

5. Europe closer to citizens • 13 Περιφερειακά Προγράμματα

• Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

 

Επισυνάπτεται συνοπτική παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και το επίσημο κείμενο του:

 Parousiasi_neou_ESPA_21-27 (PDF – 2,07Mb)

 Etairiko_Symfwno_Perifereiakis_Anaptyxis_ESPA_2021-2027 (PDF – 384Kb)

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση