Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη στήριξη της συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και την προώθηση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής βιομηχανικής αμυντικής βάσης. Το Ταμείο θα υποστηρίξει οικονομικά κοινοπραξίες εταιρειών από διαφορετικά κράτη μέλη που αναλαμβάνουν συνεργατική αμυντική έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Το ΕΤΑ έχει προϋπολογισμό 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2021-2027. Το Ταμείο αποτελείται από δύο συμπληρωματικά σκέλη. Ένα «ερευνητικό σκέλος» που χρηματοδοτεί τη συλλογική έρευνα σε καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες και ένα «σκέλος ανάπτυξης» που συγχρηματοδοτεί την κοινή ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

 

Συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών, το Ταμείο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών παραγόντων κάθε μεγέθους και γεωγραφικής προέλευσης στην Ένωση, στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας και εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και διαλειτουργικότητας. Το Ταμείο υποστηρίζει ανταγωνιστικά και συνεργατικά έργα σε όλο τον κύκλο έρευνας και ανάπτυξης για μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα και το βιομηχανικό τοπίο. 

Σύνδεσμοι:

o    Ιστότοπος προγράμματος

o    Προσκλήσεις προγράμματος

Work programmes

o    EDF Work Programme 2021

o   EDF Work Programme 2022-part 1

Υλικό ενημερωτικής ημερίδας και εκδήλωσης δικτύωσης που πραγματοποιήθηκε 15-17 Σεπτεμβρίου του 2021:

o  Download the slides 

o  Watch the recording (streaming)

 

 

 

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση