Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Με έναν προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για διάστημα 7 ετών, θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα υλοποιηθεί μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας.

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα συμπληρώσει τις επενδύσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως: Ορίζοντας ΕυρώπηΗ ΕΕ για την υγείαInvestEU και ο μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη, καθώς και επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο κανονισμός για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 11 Μαΐου 2021, τέθηκε σε ισχύ την ίδια ημέρα και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σύνδεσμοι:

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη

Χρηματοδότηση

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση