2.15 Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ωριαίας Μεικτής Αμοιβής

Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού Ωριαίας Μεικτής Αμοιβής.

Μεθοδολογία υπολογισμού rates

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση