2.16 Πολιτική Παρακρατήσεων έργων ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζεται η Πολιτική Παρακρατήσεων έργων ΕΛΚΕ ΠΔΜ.

Πολιτική Παρακρατήσεων έργων ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση