3.13 Βεβαίωση παραλαβής Διοικητικού Έργου αμειβομένων σε προγράμματα Παροχής, ΠΜΣ (όχι για διδασκαλία), Συνεδρίων κλπ

Παραλαβή Έργου_Παροχής και Διοικητικό Έργο ΠΜΣ

Το εν λόγω έντυπο χρησιμοποιείται για την πληρωμή αμειβομένων που συμμετέχουν σε έργα όπως τα ΠΜΣ για την παροχή διοικητικού και τεχνικού έργου (όχι για πληρωμή διδασκαλίας), σε παροχής υπηρεσιών, σε μικρά ερευνητικά,σε συνέδρια κλπ. Δεν χρησιμοποιείται για έργα όπως τα Η2020, interreg, ΕΣΠΑ και γενικά έργα συγχρηματοδοτούμενα

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση