Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Συγκλήτου δεν μπορούν να συμμετέχουν και να αμείβονται

Απόφαση Συνεδρίασης 6/16-9-2015

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

 

Comments are closed.