2.13 Μπορεί τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που βρίσκονται σε καθεστώς εκπαιδευτικής άδειας να διδάσκουν και να αμείβονται σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του φορέα τους

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Συγκλήτου δεν μπορούν να συμμετέχουν και να αμείβονται

Απόφαση Συνεδρίασης 6/16-9-2015

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση