Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζεται η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την υλοποίηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από τον ΕΛΚΕ.

Διαδικασία Υλοποίησης Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

 

Comments are closed.