2.14 Ποια είναι η διαδικασία για την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από τον ΕΛΚΕ;

Στο συνημμένο αρχείο απεικονίζεται η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την υλοποίηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από τον ΕΛΚΕ.

Διαδικασία Υλοποίησης Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση