Όχι. Αναδρομικές συμβάσεις δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

 

Comments are closed.