2.8 Εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών αναδρομικές συμβάσεις;

Όχι. Αναδρομικές συμβάσεις δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση