Ενιαίο ετήσιο φύλλο χρονοχρέωσης για έργα ΕΣΠΑ, κάθε φύλλο αντιστοιχεί και σε ένα διαφορετικό μήνα.
 Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2014)
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2015)
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2016)
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2017)
Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2018)

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.