Η αιτιολογία που πρέπει να αναγράφεται στην Α.Π.Υ.  προκειμένου να συμπληρωθεί, θα πρέπει είναι αντίστοιχη με το έργο που αναγράφεται στη σχετική εγκεκριμένη σύμβαση, βάσει της οποίας απορρέει και η πληρωμή.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.