1.1. Ποια η Διαδικασία Έγκρισης Υλοποίησης Έργων από τον ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Η διαδικασία για την έγκριση υλοποίησης έργων από τον ΕΛΚΕ περιγράφεται στο αρχείο «Διαδικασία-Έγκρισης-Υλοποίησης-Έργου-από-τον-ΕΛΚΕ». Όπως φαίνεται σ’ αυτό, για την έγκριση απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή των εντύπων που περιγράφονται στο Βήμα 2, τα οποία συμπληρώνονται με βάση τα διοικητικά έγγραφα του Βήματος 1.

Διαδικασία-Έγκρισης-Υλοποίησης-Έργου-από-τον-ΕΛΚΕ

Posted in: 1. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση