1.2 Ποιό είναι το PIC Number του ΠΔΜ;

Κάθε οργανισμός που συμμετέχει στο 7ο ΠΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει έναν Μοναδικό Κωδικό Ταυτοποίησης Φορέα (PIC). Σχετική Ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες για το PIC είναι:

http://cordis.europa.eu/fp7/urf-pic_en.html


PIC Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  :  986185518


Το PIC χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο 7ο ΠΠ μέσω του Electronic Proposal Submission Service (EPSS) του Πληροφοριακού Συστήματος Cordis της Ευρωπαικής Ένωσης στη διεύθυνση:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposalPage

Posted in: 1. Διαδικασίες Υποβολής Προτάσεων, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση