2.2 Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημίωσης τους στο Πλαίσιο Υλοποίησης των Έργων του ΕΛΚΕ

Η πολιτική των μετακινήσεων για την υλοποίηση των έργων του ΠΔΜ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση  271/02.06.2017 της Επιτροπής Ερευνών. Καθορίζονται τα ανώτατα όρια καθώς και πότε οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες για αποζημίωση, όταν δεν ορίζεται κάτι άλλο από το χρηματοδότη. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι τα όρια αυτά είναι τα μέγιστα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τους κανόνες που θέτει κάθε χρηματοδότης. Η ισχύς της παρούσας πολιτικής μετακινήσεων ξεκινάει το 2ο εξάμηνο του 2017

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημίωσης

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση