2.2 Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημίωσης τους στο Πλαίσιο Υλοποίησης των Έργων του ΕΛΚΕ

Η πολιτική των μετακινήσεων για την υλοποίηση των έργων του ΠΔΜ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 368/7-5-2020 της Επιτροπής Ερευνών. Καθορίζονται τα ανώτατα όρια καθώς και πότε οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες για αποζημίωση, όταν δεν ορίζεται κάτι άλλο από το χρηματοδότη. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι τα όρια αυτά είναι τα μέγιστα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τους κανόνες που θέτει κάθε χρηματοδότης. Η ισχύς της παρούσας πολιτικής μετακινήσεων αρχίζει από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημίωσης

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση