2.10 Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών ανά ημέρα που μπορεί να απασχοληθεί ένας Διοικητικός Υπάλληλος σ’ κάποιο έργο;

Ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να απασχοληθεί ανά ημέρα ένας Δ.Υ. σε έργα εξαρτάται από το είδος του προγράμματος/έργου. Για παράδειγμα, στα Προγράμματα ΕΣΠΑ ο μέγιστος αριθμός είναι : 3h την ημέρα ή 10h την εβδομάδα ή 40h το μήνα (δεν συμπεριλαμβάνονται Σ/Κ, αργίες κλπ).

Σημείωση: Η απασχόληση αυτή θα πρέπει να γίνεται πέραν του συμβατικού ωραρίου, να καταγράφεται σε φύλλα εργασίας, να μην δημιουργεί προβλήματα και συγκρούεται με τα καθήκοντα της εργασίας του.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση