3.2 Πότε μια δαπάνη είναι Μη Επιλέξιμη;

Ενδεικτικά, οι δαπάνες χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμη όταν αυτές:

  • Δεν εμφανίζουν συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά μιας επιλέξιμης δαπάνης, επίσης και τα παρακάτω:
    1. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών
    2. Δημιουργούνται για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης
    3. Χρησιμοποιούνται για την δημιουργία κερδών ή την κάλυψη ζημιών

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση