3.5 Πότε προσκομίζονται οι Α.Π.Υ στον ΕΛΚΕ;

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) για την καταβολή των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών προσκομίζονται μαζί με τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής, είναι πρωτότυπές και σωστά συμπληρωμένες.

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση