2.6 Πότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών τα αιτήματα για έγκριση τροποποίησης ονομαστικών/συμβάσεων από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των έργων;

Τα αιτήματα για τροποποίηση συμβάσεων/ονομαστικών προς την Επιτροπή Ερευνών υποβάλλονται τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την λήξη των συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία χορήγησης πρωτοκόλλου  από τον ΕΛΚΕ στα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας λήξης των συμβάσεων/ονομαστικών τουλάχιστον κατά 15 ημέρες.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση