Τα αιτήματα για τροποποίηση συμβάσεων/ονομαστικών προς την Επιτροπή Ερευνών υποβάλλονται τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την λήξη των συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία χορήγησης πρωτοκόλλου  από τον ΕΛΚΕ στα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας λήξης των συμβάσεων/ονομαστικών τουλάχιστον κατά 15 ημέρες.

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

 

Comments are closed.