2.7 Τι σημαίνει ο όρος «τροποποίηση σύμβασης»;

Βασικές μεταβλητές των συμβάσεων είναι το Φυσικό Αντικείμενο (Φ.Α.) που αναγράφεται σ’ αυτές, το Οικονομικό Αντικείμενο (Τίμημα) και ο Χρόνος (Τ). Όταν μεταβάλλεται μια από τις μεταβλητές αυτές ή/και όλες μαζί έχουμε μεταβολή της σύμβασης και απαιτείται τροποποίηση.

Ενδεικτικά, έχουμε τροποποίηση όταν μεταβάλλεται

  • Το Φυσικό Αντικείμενο με ή χωρίς μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου
  • Ο Χρόνος  με μεταβολή του Φυσικού Αντικειμένου
  • Ο Χρόνος  με μεταβολή του οικονομικού Αντικειμένου

Posted in: 2. Διαδικασίες Διαχείρισης & Υλοποίησης Έργων, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση