Για τη περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης σε διάφορα έργα η Υ/Δ που χρησιμοποιείται/συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο για τη περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης, δηλαδή για απασχόληση που δεν γίνεται κατά σύστημα, είναι η ακόλουθη:

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

 

Comments are closed.