3.16 Ποια Υπεύθυνη Δήλωση για τη περίπτωση της Περιστασιακής Απασχόλησης σε διάφορα έργα;

Για τη περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης σε διάφορα έργα η Υ/Δ που χρησιμοποιείται/συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο για τη περίπτωση της περιστασιακής απασχόλησης, δηλαδή για απασχόληση που δεν γίνεται κατά σύστημα, είναι η ακόλουθη:

Posted in: 3. Διαδικασίες Διεκπαιρέωσης Πληρωμών, faq

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση