Ανακοινώσεις

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αρ. Πρόσκλησης 10/2016 – αφορά το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Μάθημα Εκπαιδευτική Ρομποτική

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αρ. Πρόσκλησης 17/2016 – αφορά το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη – Αρ. πρόσκλησης 16/2016

2η Ανακοίνωση Μεταφοράς Ημερομηνίας Διεξαγωγής Συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 16/2016

Ανακοίνωση Μεταφοράς Ημερομηνίας Διεξαγωγής Συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 16/2016

Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη – Αρ. πρόσκλησης 14/2016

Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη – Αρ. πρόσκλησης 13/2016

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 14/2016

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 13/2016

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη – Αρ. Πρόσκλησης 12/2016

Τελικός Πίνακας εξωτερικών συνεργατών της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αφορά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Τελικοί Πίνακες εξωτερικών συνεργατών της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αφορά Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 12/2016

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αρ. Πρόσκλησης 10/2016

Επιλογή εξωτερικών συνεργατών της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» – Αρ. Πρόσκλησης 09/2016 – αφορά το Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση