Διαγωνισμός

Διαβούλευση διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”

Διαβούλευση διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (3.004,22 €)

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (3.004,22 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού»

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Προπαρασκευαστικής Μελέτης...   Περισσότερα

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012)

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012) σχετικό αρχείο

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων στο πλαίσιο του προγράμματος του προγράμματος...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών, στα πλαίσια του...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€)

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00€

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων, στα πλαίσια του έργου...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση