Προσκλήσεις Προγραμμάτων

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο | Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Καταληκτική Ημερομηνία ανά ερευνητικό πεδίο)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 04/04/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/07/2012
Πρόγραμμα
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας[:en]Space and Security Technologies
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
[:el]Υγεία[:en]Health
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
Αναφέρεται ανά θεματική ενότητα

People-Marie Curie | Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού (IRSES)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 17/01/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/07/2012
Πρόγραμμα
Marie Curie-Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού (IRSES)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
30.000.000 €

People-Marie Curie | Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών (ITN)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/11/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/07/2012
Πρόγραμμα
Marie Curie-Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών (ITN)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
470.720.000 €

PEOPLE-IΟF International Outgoing Fellowships for Career Development

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/08/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/07/2012
Πρόγραμμα
THE PEOPLE Work Programme 2012 - Marie Curie Actions
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
40.000€

PEOPLE-IIF International Incoming Fellowships

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/08/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/07/2012
Πρόγραμμα
THE PEOPLE Work Programme 2012 - Marie Curie Actions
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
40.000€

PEOPLE-IEF Intra-European Fellowships for career development

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/08/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/07/2012
Πρόγραμμα
THE PEOPLE Work Programme 2012 - Marie Curie Actions
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
120.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση