Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Προκήρυξη για τα Ελληνικά Βραβεία 2012 L’ORΕAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/10/2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/09/2012
Πρόγραμμα
Ελληνικά Βραβεία 2012 L'ORΕAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
Αρμόδιος Φορέας
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000 €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση