Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Tempus IV – Reform of higher education through international university cooperation.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/03/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/12/2012
Πρόγραμμα
Grundtvig
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Εκπαίδευση - Κατάρτιση[:en]Education - Training
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISION - EDUCATION, AUDIOVISUAL & CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
50.0000€-1.500.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση