Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Call for proposals 2013 under CIP Programme – ICT PSP Work Programme 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/05/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
31/01/2013
Πρόγραμμα
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY SUPPORT PROGRAMME
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
125.700.000€

Call for Proposals: Clean Sky Research and Technology Development Projects (CS-RTD Projects)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 18/04/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
28/01/2013
Πρόγραμμα
Joint Technology Initiatives
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
150.000€ - 3.300.000€ ανάλογα την θεματική περιοχή

Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 03/10/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/01/2013
Πρόγραμμα
European Research Council
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
10.000.000€

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) Call for Proposals 2013 Part 1

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/05/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/01/2013
Πρόγραμμα
Joint Technology Initiatives
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
68.500.000€

TEN-E-2013 call for proposals under the annual work programme for grants in the field of the Trans-European Energy Network

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/03/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/01/2013
Πρόγραμμα
TRANS-EUROPEAN ENERGY NETWORK (TEN-E)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
22.000.000€

European Cooperation in Science and Technology (COST) Open Call – March 2013

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/07/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/01/2013
Πρόγραμμα
COST
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
COST OFFICE - EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
130.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση