Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Ίδρυμα Λάτση – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 27/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
19/06/2013
Πρόγραμμα
Ίδρυμα Λάτση - Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Ίδρυμα Λάτση
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP) – European Design Innovation Platform

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/07/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/06/2013
Πρόγραμμα
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
2.850.000 €

Interreg 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας | «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 06/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12/06/2013
Πρόγραμμα
Interreg 3η Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας | «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
Αρμόδιος Φορέας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
7.514.217,00 €

Yποτροφίες στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ – Δράσεις Marie Curie

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/08/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/06/2013
Πρόγραμμα
Yποτροφίες στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ - Δράσεις Marie Curie
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ - 7 ΠΠ Marie Curie
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

Βραβεία L’ OREAL UNESCO 2014 στις Βιοεπιστήμες | “Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/06/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
04/06/2013
Πρόγραμμα
Βραβεία L' OREAL UNESCO 2014 στις Βιοεπιστήμες | "Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
Αρμόδιος Φορέας
UNESCO
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
100,000$/πρόταση

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση