Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Προκήρυξη Δράσης “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
31/07/2013
Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
5.000.000,00 €

Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα – Πρόγραμμα Siemens

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
31/07/2013
Πρόγραμμα
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
25/07/2013
Πρόγραμμα
1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
Αρμόδιος Φορέας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
7.892.788€

Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά | EUROPA NOSTRA AWARD

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 09/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/07/2013
Πρόγραμμα
EUROPA NOSTRA AWARD - EUROPEAN COMMISSION
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
EUROPA NOSTRA - PAN EUROPEAN FEDERATION FOR HERITAGE
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000,00 €

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 – CIP ECO-INNOVATION – FIRST APPLICATION AND MARKET REPLICATION PROJECTS

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/07/2013
Πρόγραμμα
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP)
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
31.6 εκ. €

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου CAPITA-ERANET

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/09/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2013
Πρόγραμμα
Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου CAPITA-ERANET
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
1.000.000,00 €

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων | FP7 – Clean Sky JTI 2013-02

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 22/10/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
09/07/2013
Πρόγραμμα
COOPERATION - Joint Technology Initiatives (Annex IV-SP1) - 7 ΠΠ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
22.027.500€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση