Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Ανοικτή Πρόσκληση για τη Συγγραφή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμάτων και Βοηθημάτων – Πρόσκληση “Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
09/09/2013
Πρόγραμμα
ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
Αρμόδιος Φορέας
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
10.000 € / συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση