Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών» – Αρ. Πρόσκλησης 18/2013

Αντικείμενο σύμβασης έργου «Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» – Αρ. Πρόσκλησης 17/2013

Αντικείμενο σύμβασης έργου «Γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος της διευρυμένης πρακτικής άσκησης του τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας και τη Διεκπεραίωση όλων των τρεχουσών υποθέσεων, διοικητικών και...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση