Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών» – Αρ. Πρόσκλησης 18/2013

Αντικείμενο σύμβασης έργου «Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών»

Σχετικά αρχεία

perilipsi_18-2013-signed
a0.aitisi

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση