Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Ηράκλειτος ΙΙ-Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – Αρ. Πρόσκλησης 21/2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών

Δημόσια Διαβούλευση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013″

Διαβούλευση διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση